CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

positiv influence and negative dependence

Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Johan Jonasson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Desh Ranjan
Combinatorics, Probability and Computing Vol. 16 (2007), p. 29-41.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-26.
CPL Pubid: 25483

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur