CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biased random-to-top shuffling

Johan Jonasson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Annals of Applied Probability Vol. 16 (2006), p. 1034-1058.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12.
CPL Pubid: 25482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur