CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The overhand shuffle mixes in $\Theta(n^2\log n)$ steps

Johan Jonasson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Annals of Applied Probability Vol. 16 (2006), p. 241-243.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12.
CPL Pubid: 25481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur