CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Method of moments solution of reverberation chamber using spectral domain techniques and asymptotic extraction

Kristian Karlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Ulf Carlberg (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
EMB 04 - Computational Electromagnetics: Methods and Applications, 18-19 Oct 2004, Gothenburg, Sweden (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-08-16.
CPL Pubid: 25473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur