CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resistively and capacitively loaded unbalanced loop antennas

Paul Hallbjörner (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Kent Rosengren (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Peter Linnér (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Antenn 03 in Kalmar, May 13-15, 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2009-02-16.
CPL Pubid: 25471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)
Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur