CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of high efficiency horn elements in cluster-fed multibeam satellite antennas at Ka band

Omid Sotoudeh (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; P. Ingvarson
Antenn 03 in Kalmar, May 13-15, 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-08-16.
CPL Pubid: 25463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur