CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanopartiklar fångar solljus

Michael Zäch (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Carl Hägglund (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 1, p. 22-24. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-10-10.
CPL Pubid: 25462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur