CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of propagation in compact hard quasi-TEM waveguides for use in multi-frequency antenna arrays

Malcolm Ng Mou Kehn (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Antenn 03 in Kalmar, May 13-15, 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-08-16.
CPL Pubid: 25456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur