CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accurate measurements of small antennas and radiation from mobile phones in small reverberation chambers

Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Yngve Hamnerius (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Swedish Radio Science Conference RVK, Stockholm, June 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur