CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of circular-cylindrical array of waveguide elements using moment method

Zvonimir Sipus (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; S. Rupcic ; M. Lanne ; L. Josefsson ; P. Persson
EMB 01 Electromagnetic computations methods and applications, Uppsala Sweden, Nov. 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12.
CPL Pubid: 25451

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur