CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiation pattern and input impedance of arbitrarily oriented patches on a two-dimensional structure

Silvia Raffaelli (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Zvonimir Sipus (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
EMB 01 Electromagnetic computations methods and applications, Uppsala Sweden, Nov. 2001 (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25449

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur