CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of terminal antennas in reverberation chambers: Methods and results

Kent Rosengren (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Charlie Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner ; Extern)
Nordic Radio Symposium, Nynäshamn, Apr. 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur