CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathcad and modern antenna theory as a tool in practical antenna design

Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Antenn 00, Lund, Sep. 2000. (2000)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12.
CPL Pubid: 25446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur