CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observation of the 21,1–21,2 Transition of Methanol at 2502.8 MHz in Sgr B2

Henrik Olofsson (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Research Notes of the American Astronomical Society Vol. 1 (2017), 1, p. 46.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2018-01-12. Senast ändrad 2018-01-12.
CPL Pubid: 254449