CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Online Non-convex Optimal Control

Sébastien Gros (Institutionen för elektroteknik, Reglerteknik)
Handbook of Model Predictive Control, Birkhauser (2018)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2018-01-12.
CPL Pubid: 254442

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektroteknik, Reglerteknik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Matematik

Chalmers infrastruktur