CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LOCAL ENERGY TRANSITIONS: METHODS, MODELS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Sujeetha Selvakkumaran (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik) ; Erik Ahlgren (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik)
International Sustainability Transitions 2017 Vol. 2017 (2017),
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2018-01-12.
CPL Pubid: 254433