CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lantbrukshögskolan och reformerna: Från utbildningsinstitut till modernt forskningsuniversitet

Per Lundin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society)
Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet, 2017. ISBN: 978-91-576-9538-3.- 152 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2018-01-11.
CPL Pubid: 254426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Ämnesområden

Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur