CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reasons for Engaging in MOOC Development: Management, Faculty and Support Perspectives

Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
MOOCs in Scandinavia Conference (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2018-01-11.
CPL Pubid: 254419

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur