CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regenerator Site Predeployment in Nonlinear Dynamic Flexible-Grid Networks

Li Yan (Institutionen för elektroteknik, Kommunikationssystem) ; Yuxin Xu ; Maïte Brandt-Pearce ; Madushanka Nishan Dharmaweera (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för elektroteknik, Kommunikationssystem)
European Conference on Optical Communication (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A regenerator predeployment algorithm is proposed in dynamic translucent flexible-grid networks based on the GN model. The randomness of traffic bandwidth requests is exploited to allocate regenerators efficiently. Our method accommodates 30% more demands than benchmark methods.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2018-01-10.
CPL Pubid: 254414