CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of terminal antennas' performance in multimode Reverberations chambers

Kent Rosengren (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; O. Lundén
Antenn 00, Lund, Sep. 2000. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-05-14.
CPL Pubid: 25441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur