CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrering av hållbar utveckling i utbildningen: Jämförelse Chalmers och KTH

Ulrika Lundqvist (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori) ; Emma Strömberg
Proceedings of the 6:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Det finns ett stort behov av att ingenjörer har kompetens inom hållbar utveckling. Chalmers och KTH har under flera år arbetat aktivt med integrering av hållbar utveckling i ingenjörsutbildningarna. Syftet med den här jämförelsen är att dra lärdomar från förändringsarbetet för integrering av hållbar utveckling i utbildningen vid KTH och Chalmers samt belysa relevanta delar av förändringsarbetet och några resultat från detta vid de två lärosätena, lyfta fram en del skillnader och likheter samt diskutera framgångsfaktorer och utmaningar. Några framgångsfaktorer är: tydliga mål som är förankrade i ledningen, centralt organiserat stöd för programansvariga och lärare, kontinuerlig uppföljning som synliggör framgångar och behov av vidareutveckling.

Nyckelord: Förändringsarbete, Deming-cykeln, lärande för hållbar utveckling, ingenjörsutbildningDenna post skapades 2018-01-10.
CPL Pubid: 254393