CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Third workshop on dependable and secure nanocomputing

Jean Arlat ; Cristian Constantinescu ; Ravishankar K. Iyer ; Johan Karlsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Michael Nicolaïdis
2009 IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks, DSN 2009; Lisbon; Portugal; 29 June 2009 through 2 July 2009 p. 596-597. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

[No abstract available]Denna post skapades 2018-01-09.
CPL Pubid: 254371

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)