CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Where is scientific publishing heading?

Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
FEMS Yeast Research (1567-1356). Vol. 17 (2017), 7,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2018-01-08.
CPL Pubid: 254358

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur