CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Driving the Market for Plug-in Vehicles - Understanding Reoccurring Incentives

Scott Hardman ; Tom Turrentine ; Nicolo Daina ; Erik Figenbaum ; Dahlia Garas ; Patrick Jochem ; Sten Karlsson (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori) ; Denis Naberezhnykh ; Jose Pontes ; Nazir Refa ; Benjamin Sovacool ; Frances Sprei (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori) ; Gil Tal
UC Davis, International EV Policy Council (2017)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2018-01-08. Senast ändrad 2018-01-08.
CPL Pubid: 254344