CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method of moments program for analysis of printed circuit boards

Jan Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
EMB 98, Linköping, Nov. 1998. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-06-29.
CPL Pubid: 25434

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur