CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seafood and health: What is the full story?

Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Helen Lindqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Yun Chen-Yun ; Eva Falch ; Alfonso Ramel ; Marie Cooper ; Asbjørn Gildberg ; Joop Luten ; Even Stenberg ; Henrik Hauch Nielsen ; Edel Elvevoll
Marine Functional Food p. 17-87. (2009)
[Kapitel]

[No abstract available]Denna post skapades 2018-01-08.
CPL Pubid: 254336

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur