CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Four Separate Dimensionless Collisionality Scans in various JET Scenarious

Tuomas Tala ; Hans Nordman (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik) ; Antti Salmi ; Daniel Tegnered (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik) ; Clarisse Bourdelle
44th EPS Conference on Plasma Physics, 26 - 30 June 2017, Belfast (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2018-01-08.
CPL Pubid: 254333