CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of fast particles and nonlocal effects on turbulent transport in plasmas with hollow density profiles

Michael Oberparleiter (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik) ; Frida Eriksson (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik) ; Daniel Tegnered (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik) ; Hans Nordman (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik) ; Pär Strand (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik)
44th EPS Conference on Plasma Physics, 26 - 30 June 2017, Belfast (2017)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2018-01-08. Senast ändrad 2018-01-08.
CPL Pubid: 254327

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur