CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of copper loss minimization and field current minimization for Electrically Excited Synchronous Motor in mild hybrid drives

Junfei Tang (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Yujing Liu (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
2017 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'17 ECCE Europe) (2325-0313). (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Electrically Excited Synchronous Motor (EESM) serves as an option on hybrid vehicle applications. An EESM for mild hybrid application is designed in this study. Copper loss minimization and field current minimization are analyzed for current control strategies of EESM. Both of the current control strategies are applied and comparisons between the two are made thereafter. In both of the strategies, high efficiency is achieved in the high speed region whereas high power factor is achieved in the high torque region. Copper loss minimization gives a larger operation area of high efficiency and high power factor, whereas the rotor heat generation can be reduced when field current minimization is applied.

Nyckelord: Electrical machine, Electrical drive, Electric vehicle, EfficiencyDenna post skapades 2018-01-08. Senast ändrad 2018-01-15.
CPL Pubid: 254322

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur