CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Main Group Metal Coordination Polymers. Structures and Nanostructures By Ali Morsali and Lida Hashemi.

Lars Öhrström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Angewandte Chemie International Edition (1433-7851). Vol. 56 (2017), 45, p. 13938.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Coordination PolymersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2018-01-07.
CPL Pubid: 254320

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur