CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

'The strength of strong ties': University spin-offs and the significance of historical relations

Mattias Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Merle Jacob ; Tomas Hellström
Knowledge Matters: Technology, Innovation and Entrepreneurship in Innovation Networks and Knowledge Clusters p. 179-202. (2008)
[Kapitel]

[No abstract available]Denna post skapades 2018-01-05.
CPL Pubid: 254304

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur