CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Narrow wall waveguide slot antennas and waveguide coupling junctions

Lars Manholm (Institutionen för mikrovågsteknik) ; J. Hirokawa ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
Nordic Antenna Conference Antenn 97, Göteborg, May, 1997 (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25430

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur