CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analys och Linjär Algebra, Upplaga 2

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
LUND : Studentlitteratur, 2007. ISBN: 9789144005256.- 431 s.
[Bok]


Denna post skapades 2018-01-04.
CPL Pubid: 254289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur