CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating microalgae cultivation with industrial activities

Eva Albers (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
9th Umeå Renewable Energy Meeting 2017-Artificial photosynthesis, and solar fuel production from algae, 14-17 February, Umeå, Sweden (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2018-01-03.
CPL Pubid: 254281