CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transversella slitsar i cylindriska antenner

Johan Wettergren (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Nordic Antenna Conference Antenn 97, Göteborg, May, 1997. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25428

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur