CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphene based mmWave and THz devices

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
Graphene Study 2017, Gothenburg, Sweden, 25-30 June, 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2018-01-03. Senast ändrad 2018-01-03.
CPL Pubid: 254264