CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Putting Student Engineers in the Front Seat with a Driver-in-the-Loop Automotive Simulator

Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Håkan Richardson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Mathworks Technical Articles 26 Juli, 2017, (2017)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2018-01-02. Senast ändrad 2018-01-02.
CPL Pubid: 254253

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur