CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermodal road-rail transport in the European Union

Johan Woxenius ; Fredrik Bärthel (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
The Future of Intermodal Freight Transport: Operations, Design and Policy p. 13-33. (2008)
[Kapitel]

[No abstract available]Denna post skapades 2018-01-02.
CPL Pubid: 254247

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur