CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metabolic Models of Protein Allocation Call for the Kinetome

Avlant Nilsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Bernhard O Palsson
Cell Systems (2405-4712). Vol. 5 (2017), 6, p. 538-541.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The flux of metabolites in the living cell depend on enzyme activities. Recently, many metabolic phenotypes have been explained by computer models that incorporate enzyme activity data. To move further, the scientific community needs to measure the kinetics of all enzymes in a systematic way.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2018-01-02. Senast ändrad 2018-01-18.
CPL Pubid: 254230

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur