CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite periodic strip gratings

Martin Johansson (Institutionen för mikrovågsteknik) ; J. Sanford
Nordic Antenna Conference Antenn 97, Göteborg, May, 1997. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25421

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur