CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kombinerad mobilitet - kundperspektiv på framtidens resande

Rasmus Sundqvist ; Anders Lindahl ; Adam Laurell ; Maria Perman ; Maria Novotny ; Erik Grip ; David Goldberg ; Jana L. Sochor (Institutionen för industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors) ; Steven Sarasini
Transportforum 2018, Linköping, Sweden, January 10-11, 2018 (2018)
[Konferensbidrag, övrigt]

I ett samverkansprojekt mellan Intermetra, Samtrafiken, Trafikverket, Västtrafik, Keolis och RISE Viktoria undersöker vi i en kvantitativ webbundersökning bland 1500 svenskar kunskap om, attityder till och förutsättningar för kombinerad mobilitet. Vi kartlägger också i en kvalitativ del den verklighet som kollektivresenärer, bilpendlare och cyklister möter i sitt dagliga resande, för att hitta svar på de frågor som är avgörande för hur vi kommer att resa i framtiden. Projektet slutrapporteras i december 2017 och vi önskar presentera de centrala insikterna vid Transportforum 2018. Det stora antalet privatägda bilar i samhället idag skapar problem med trängsel och påfrestningar på miljön. Kombinerad mobilitet öppnar möjligheter till att förändra detta och göra vårt resande smartare och mer hållbart. Utvecklingen mot kombinerad mobilitet drivs på av globala trender så som urbanisering, digitalisering och tjänstefiering, men också transportrelaterade trender som ökade kostnader för kollektivtrafiken och den framtida potentialen i självkörande fordon. Men kombinerad mobilitet är ingen mirakelkur. Många frågetecken kvarstår kring hur framtidens resande ska utformas. För att bli en lösning för det stora flertalet måste kombinerad mobilitet vara attraktivt på många olika plan. Det finns goda exempel att lära av; tjänster som Waze, Swish och Google Search har förändrat vårt beteende och blivit en del av vårt vardagsliv. Projektet syftar till att undersöka hur kombinerad mobilitet kan sälla sig till dessa, och vad som från ett kundperspektiv kan göra verklig skillnad för utvecklingen mot ett smartare och mer hållbart resande.

Nyckelord: kombinerad mobilitet, MaaS, kundperspektivDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-30. Senast ändrad 2017-12-30.
CPL Pubid: 254208