CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relativistic magnetic reconnection driven by a laser interacting with a micro-scale plasma slab

Longqing Yi (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; B. Shen ; A. Pukhov ; Tünde Fülöp (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers))
Conference on High-intensity Laser and attosecond science in Israel, Tel Aviv (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-12-29.
CPL Pubid: 254206

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)

Ämnesområden

Plasmafysik

Chalmers infrastruktur