CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runaway electrons in disruptions: sliding and screening

Tünde Fülöp (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Ola Embréus (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Linnea Hesslow (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Adam Stahl (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Mathias Hoppe (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; George Wilkie (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers))
Theory and Simulation of Disruptions Workshop, Princeton Plasma Physics Laboratory (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-29.
CPL Pubid: 254203

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)