CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Computer Code for Predicting Radiation from Printed Circuit Boards

Jan Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
Nordic Antenna Conference Antenn 97, Göteborg, May, 1997. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)
Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur