CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probing the gravitational redshift with an Earth-orbiting satellite

Dmitry Litvinov ; V. N. Rudenko ; A. V. Alakoz ; Uwe Bach ; N. Bartel ; A. V. Belonenko ; K. G. Belousov ; M. Bietenholz ; A. V. Biriukov ; R. Carman ; G. Cimó ; C. Courde ; D. Dirkx ; Dmitry A. Duev ; A. I. Filetkin ; G. Granato ; Leonid I. Gurvits ; A. V. Gusev ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik) ; G. Herold ; A. Kahlon ; B. Z. Kanevsky ; V. L. Kauts ; G. D. Kopelyansky ; A. V. Kovalenko ; G. Kronschnabl ; V. V. Kulagin ; A. M. Kutkin ; Michael Lindqvist (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; J. E. J. Lovell ; H. Mariey ; Jamie McCallum ; Guifré Molera Calvés ; C. Moore ; K. Moore ; Alexander Neidhardt ; Christian Plötz ; Sergei V. Pogrebenko ; A. Pollard ; N. K. Porayko ; Jonathan Quick ; A. I. Smirnov ; K. V. Sokolovsky ; V. A. Stepanyants ; J.-M. Torre ; Pablo de Vicente ; Jun Yang (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; M. V. Zakhvatkin
Physics Letters A (0375-9601). (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: RadioAstron, Gravitational redshift, Equivalence Principle, Atomic clocksDenna post skapades 2017-12-29.
CPL Pubid: 254166

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik
Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium