CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction of the European transport solver under the European integrated tokamak modelling task force

D. Kalupin ; J. F. Artaud ; D. Coster ; S. Glowacz ; S. Moradi ; G. Pereverzev ; R. Stankiewicz ; M. Tokar ; V. Basiuk ; G. Huysmans ; F. Imbeaux ; Y. Peysson ; L. G. Eriksson ; M. Romanelli ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
35th EPS Conference on Plasma Physics 2008, EPS 2008 - Europhysics Conference Abstracts Vol. 32 (2008), 3, p. 1883-1886.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

[No abstract available]Denna post skapades 2017-12-29.
CPL Pubid: 254161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur