CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arrays for multi-beam and adaptive antennas

C. Beckman ; Björn Lindmark (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Staffan Lundgren (Institutionen för mikrovågsteknik)
Swedish Radio Science Conference RVK, Luleå, 1996 (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25415

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur