CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arrays of slots and dipoles on cylindrical metal structures

Johan Wettergren (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Peter Slättman (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Lars Manholm (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; J. Hirokawa
Swedish Radio Science Conference RVK, Luleå, 1996. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur