CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progress report on research with soft and hard surfaces for electromagnetic waves

Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Zvonimir Sipus (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Z. Ying (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; A. Kishk
Swedish Radio Science Conference RVK, Luleå, 1996. (1996)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25412

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur