CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grönytor för god ljudmiljö

Jens Forssén (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik) ; Laura Estévez Mauriz (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik)
2017. - 12 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-24. Senast ändrad 2017-12-24.
CPL Pubid: 254068

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)